Jaarverslag CBF

Taalverhaal.nu – ThiemeMeulenhoff
29 december 2020

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Het levert ook een bijdrage aan een professionele en transparante goededoelensector. Dit doen ze door het beantwoorden van vragen over goede doelen en het delen van trends en inzichten met de sector en andere belanghebbenden.

Ik schreef, samen met medewerkers van he CBF, het jaarverslag 2019 en het daarvan afgeleide publieksjaarverslag.